A Szentírásból:

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János evangéliuma 3,16

Isten hozta a Besnyői Passió honlapján!

Kedves Látogató!

A Besnyői Passió 2020-ban április 5-én, Virágvasárnap, 16 órakor kerül bemutatásra. A főpróbára egy nappal korábban, 4-én, 16 órakor kerül sor. Mindkettő ingyenesen megtekinthető! Rossz időjárás esetén is lesz passió, ebben az esetben a tempolmban tartjuk meg.

A Besnyői Passió Mel Gibson Passió című filmjére, valamint boldog Emmerich Anna Katalin látomásaira épül. Fontos eleme a zene, mely a Passió és a Gladiátor c. filmek zenéiből lett összeválogatva. Különlegessége, hogy a nézőközönség is részese lehet a játéknak. Minderről részletesebben "Az elöadásról" fejezet alatt olvashat.

A passiójáték megtekintése ingyenes!

A Kossuth Rádió "A hely" című műsora, melyet a 2016-os főpróbán készített Farkas Erika és stábja.


Jézus Passiója a mi keresztutunk!

 

Mikor szakadnak az emberre a szenvedések legfájdalamabb percei? Akkor, amikor magára hagyatva szenved.
Akkor, amikor kitör ajkán a panasz, hogy nincs a világon senki, aki megszánná őt és együttérezne vele.
Akkor, amikor úgy látszik, mintha az Isten is elhagyta volna őt.
Akkor, amikor súlyos betegségben, bajban egyedül van, számolja a perceket a kórházi ágyon és várja a hajnalt.
Amikor a lét kivetettjének érzi magát és mintha minden értelmét veszítve, sötét reménytelenségbe hullik.
Akkor, amikor a kamaszkor a házasság és az öregség látható és láthatatlan keresztjét hordozza és kimondja:
utamnak vége.
Jézus keresztje akkor áll elénk reményül és biztatásként. Ő nem magyarázta meg a szenvedést és a passió állomásait, hanem vállára vette a keresztet és azt mondta: Aki utánam akar jönni szintén vegye fel a saját keresztjét...
Akit szeretünk, azért tudunk szenvedni, akiért szenvedünk azt megszeretjük. Igy tett Jézus is, mert nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor életünket adjuk a másikért.
Ő értünk és velünk szenved. Ezért ez az út áldott és szent, vezet valahová, van értelme - mert Ő ezt választotta a világ megváltására.
A keresztút azt bizonyítja, hogy nekünk van Gazdánk, van Örök Hazánk, van Örök Életünk.
Ez a keresztút-járás Jéztushoz tesz hasonlová minket, jobban megérezzük mások szenvedését - tehát érzőbbé teszi a szivünket - és felvértez bennünket az élet viharaira.
A keresztút rólunk szól! A kereszt a szeretet mellett a mennyország kulcsa.
A Passió, ez a besnyői Via Dolorosa segítsen bennünket hitünk elmélyítésében, szeretetünk tökéletesítésében és reményünk megerősítésében, hogy rendületlenül bízva-bízzunk.
Higgyük, hogy céllal teremtődtünk, életünknek feladata van, hogy mindenek ellenére az élet szép.
Higgyük, hogy az élet erősebb a halálnál a szeretet erősebb a gyűlöletnél.
Higgyük, hogy Jézus mindent legyőzve, harmadnapra föltámadott!

Így kívánok Jézustól megszentelt, kegyelmet adó Passiót minden szereplőnek és nézőnek.
Áldott Húsvétot!

Tisztelettel és szeretettel:

dr. Stella Leontin
kanonok, plébános

websas.hu